Bent u klant bij Trevi?

Ontdek de voordelen van de kaart Trevi Privilège

Uw eigendom verkopen?

TREVI Privilège biedt u:

 • Zichtbaarheid op 35 vastgoedsites
 • Uw eigendom elke week in de pers
 • 1 maand In de kijker op Immoweb - Vlan.be
 • Tweemaandelijks activiteitenverslag
 • Verzameling van de syndicusgegevens
 • Elektrische controle
 • Energiecertificaat*
*Na ondertekening, via onze tussenkomst, van de voorlopige koopakte, de controle van de elektrische installatie door een erkende firma ter waarde van € 135 incl. btw en de kosten voor het energiecertificaat ter waarde van € 248 incl. voor een appartement en € 302 incl. btw voor een huis.

Uw eigendom laten schatten?

TREVI Privilège biedt u:

 • 10%* korting op de honoraria van alle aard
  plaatsbeschrijving, basisakte, opmetingsverslag ...
 • Een gratis evaluatie van uw eigendom
*Op honoraria van minstens € 1.500 excl. btw

Uw eigendom verhuren?

TREVI Privilège Verhuur biedt u:

 • Zichtbaarheid op 35 vastgoedsites
 • Publicatie binnen 3 werkdagen
 • Een mailing naar de nationale en internationale kantoren
 • Een brandverzekering tegen een verlaagde prijs
 • Berekening van uw huurindexering
 • 10 % Trevi Expertise korting - plaatsbeschrijving bij intrek van de eigenaar.
 • Een tweemaandelijks activiteitenverslag

Het beheer van uw huurders aan ons toevertrouwen?

TREVI Privilège Huurbeheer biedt u* :

 • Waarborg op de onbetaalde huurgelden gedurende de eerste 6 maanden.
 • Het EPB-certificaat (verplicht energiecertificaat) door een erkend expert en dit voor alle units.
 • Een technische audit, uitgevoerd om de 3 jaar
*Voor elk contract van minstens 3 jaar

Profiteren van het label Trevi Privilège Syndicus?

Trevi Privilège Syndicus biedt elke mede-eigenaar:

 • Een eigen website van de mede-eigendom
 • Verdeling van de kosten tussen eigenaar en huurder
 • Een analyse en optimalisering van de verzekeringsportefeuille
 • Een indexeringsbrief aan elke huurder
De brochure downloaden

Uw kantoren, handelsruimtes of magazijnen beheren, verkopen of verhuren?

Trevi & Loyd Corporate Privilège biedt u:

 • 10% korting op de honoraria voor elke transactie uitgevoerd in een gebouw beheerd door Trevi & Loyd Corporate.
 • 10% korting op beheershonoraria gedurende de eerste 12 maanden van een contract met een minimale looptijd van 3 jaar.
 • 10 % Expertise-korting op de plaatsbeschrijving bij intrek van de eigenaar.
 • Berekening van de jaarlijkse huurindexering
 • Een technische audit, uitgevoerd om de 5 jaar
 • Audit van uw verzekeringsportefeuille
 • Terugbetaling van de kosten voor de controle van de elektrische installatie.
 • Terugbetaling van de kosten voor het energiecertificaat (EPB)
 • Zichtbaarheid op 35 vastgoedsites
 • 1 maand In de kijker op Immoweb - Vlan.be
*Voor gebouwen sinds minstens 3 jaar beheerd door Trevi & Loyd Corporate

De brochure downloaden