Waar moet ik op letten voor ik ga investeren ?

Vier essentiële elementen :

a) Huurpotentieel van het goed :

Met andere woorden, zal ik zeker een huurder vinden voor dit type van appartement op deze locatie?

Hoe groot het potentieel van uw aangekochte eigendom is ten opzichte van de markt is uiteraard een essentieel element in het succes van een vastgoedinvestering. Het is ook belangrijk om de juiste klanten aan te spreken voor uw vastgoed: professionals, traditionele klanten, studenten, kaderleden van multinationals.

b) Huuropbrengst :

Stel een financieel plan op, op basis van een redelijke schatting van uw huurinkomsten en vergeet niet de onvermijdelijke kosten af te trekken: onroerende voorheffing, onderhoudswerken, eigenaarsverzekering, in verhuurbare staat brengen (reken ongeveer 10 % van de huuropbrengst voor deze uitgaven) en tot slot de honoraria van de vastgoedmakelaar en/of de beheerder van uw eigendom.

c) Waardevermeerdering :

De huuropbrengst is gewoonlijk evenredig met de kwaliteit van de locatie van het goed.

Naargelang uw ambities kunt u drie types van locaties overwegen :

 • Locatie "goed huisvader" :

  U koopt een vastgoed in een sociaal en urbanistisch stabiele omgeving.

  U kent onmiddellijk de parameters en rekent erop dat die situatie in de komende jaren niet zal veranderen. Uw waardevermeerdering zal progressief zijn, in overeenstemming met de gemiddelde stijgingen op de markt.

 • "Voorspellende" locatie :

  U investeert in een wijk waarvan u denkt dat die een boom zal doormaken met een toenemende vraag naar vastgoed. In elke stad waar de vraag naar vastgoed stijgt, werden en worden nog projecten gelanceerd in wijken waar enkele jaren geleden minder aandacht aan besteed werd. U kunt dan hopen dat uw waardevermeerdering de hoogte in schiet door dit groeipotentieel te verdubbelen … of minder goed doen als uw verwachtingen niet worden ingelost.

 • "Prestige" locatie :

  U koopt een eigendom op een toplocatie waarbij u niet rekent op een heel aantrekkelijk rendement (dat schommelt tussen 2 en 3 %), maar wel op de waardevermeerdering op termijn, rekening houdend met de goede ligging en schaarste. Schaarste leidt altijd tot een enorme vraag en dus vooruitzichten op een meer dan gemiddelde waardevermeerdering, maar ook met een groter risico omwille van het beperktere volumepotentieel van de beoogde markt.

d) Uw vastgoed moderniseren :

Van bij het begin moet u rekening houden met een van de essentiële parameters van een succesvolle verhuring: u moet een eigendom van goede kwaliteit aanbieden. Uw kandidaat- huurder kiest uw appartement op voorwaarde dat u een aangenaam goed aanbiedt tegen een correcte prijs.

Vergeet nooit dat de keuze van een woonplaats grotendeels berust op emotionele en niet op rationele criteria.

Uw vastgoed moet dus een emotionele meerwaarde uitstralen, een specifieke charme, een frisheid, kortom, het moet een plek zijn waar de kandidaat-huurder en zijn familie zich goed zullen voelen.

Vergeet niet dat u als eigenaar alle belang hebt bij een langdurige en stabiele relatie met uw huurder

Veeleisende verplichtingen opleggen aan uw huurder is een ding, hem een aangename en motiverende woonplaats aanbieden is iets anders.

› Meer Beleggingspanden