Investeren in vastgoed: Absolute veiligheid

STABILITEIT VAN DE BELGISCHE VASTGOEDMARKT

De crisis die we sinds 2008 doormaken, heeft heel interessante gevolgen gehad, want nu is gebleken hoe uitzonderlijk stabiel de Belgische vastgoedmarkt is.

Terwijl veel Europese landen de prijzen hebben zien dalen met 15, 20 % en zelfs 30 of 40 % zoals Ierland of Spanje, heeft het Belgisch vastgoed zich heel stabiel getoond door zelfs op het hoogtepunt van de crisis met niet meer dan 3 à 4 % te dalen. Een daling die trouwens grotendeels gecompenseerd werd door de 2 opeenvolgende jaren van stijging in 2010 en 2011. Sindsdien stellen we vast dat de markt in het algemeen stabiel is gebleven met een stijging die iets hoger ligt dan het inflatiecijfer.

Een opmerkelijke en heel belangrijke vaststelling is dat de markt de voorbije 30 jaar geen enkele daling van belang heeft vertoond.

VEILIGHEID

De voorbije crisissen hebben aangetoond hoe ongelofelijk volatiel de financiële markten zijn, maar ook dat goud een heel speculatieve belegging is. Reden te meer waarom veel investeerders liever voorzichtig zijn door te kiezen voor vastgoed.

Over de perspectieven van de huurmarkt kunnen de investeerders trouwens alleen maar enthousiast zijn. Een recente studie van het PLANBUREAU schat de behoefte aan woningen voor 2015-2020 op 20.000 en dat alleen in het Brussels Gewest.

Vastgoed is ook een natuurlijke bescherming tegen inflatie dankzij de indexering van de huurprijzen gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Evolutie van de gemiddelde prijs van appartementen–flats–studio’s en huizen van 1990 tot 2014, bron NIS

› Meer Beleggingspanden